Przesuwa na górę strony

Nasze sterowniki

Zobacz nasze sterowniki

Kontakt

MIKROEL Controllers Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000774701, Kapitał zakładowy: 1 640 000 PLN
NIP: PL 8943138851
BDO: 000318957

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

DZIAŁ SRZEDAŻY
tel.+48 71 352 18 02
zamowienia@mikroel.pl

DZIAŁ B+R
tel. +48 601 476 229
projekty@mikroel.pl

ZARZĄD
tel. +48 600 608 688
mikroel@mikroel.pl

Dane do faktury
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Dane do faktury

MIKROEL Controllers sp. z o.o. sp. k.
ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław
Polska
NIP: PL 8943138851

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e-faktury:
Formularz akceptacji na wystawianie i dostarczanie e-faktury.pdf

Faktury w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres:
faktury@mikroel.pl

Konta bankowe
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Konta bankowe

MIKROEL Controllers sp. z o.o. sp. k.
ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław
Polska

Konto dla wpłat w PLN:

Nazwa banku: PKO Bank Polski S.A.
Kod SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 96 1020 4900 0000 8502 3190 5990

Konto dla wpłat w EUR:

Nazwa banku: PKO Bank Polski S.A.
Kod SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 85 1020 4900 0000 8902 3199 7851

Konto dla wpłat w USD:

Nazwa banku: PKO Bank Polski S.A.
Kod SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 4900 0000 8002 3199 7862

 

Zgłoszenia serwisowe
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Zgłoszenia serwisowe
  1. W celu przesłania urządzenia do serwisu prosimy o otworzenie zlecenia serwisowego poprzez wypełnienie i przesłanie formularza: Formularz zlecenia serwisowego
  2.  Po wypełnieniu zlecenia serwisowego prosimy o przesłanie urządzenia na adres serwisu z dołączeniem informacji o numerze nadanego zlecenia:

MIKROEL Controllers sp. z o.o. sp. k.
ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław
Polska
NUMER ZLECENIA SERWISOWEGO: …

 

W razie pytań dotyczących:

  • zlecenia serwisowego
  • wsparcia technicznego
  • konfiguracji sterowników
  • systemów zdalnej diagnostyki
  • instalowania lub wymiany sterownika
  • systemów wizualizacji oraz komunikacji

prosimy o przesłanie zapytania na adres: mikroel@mikroel.pl

Kontakt dla kurierów
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Kontakt dla kurierów

MIKROEL Controllers sp. z o.o. sp. k.
ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław
Polska

tel. +48 601 474 323
mikroel@mikroel.pl

Przesyłki można doręczać/odbierać:
II Pietro: Sekretariat w godzinach 7.30 – 15.30