Przesuwa na górę strony

Nasze sterowniki

Zobacz nasze sterowniki

< Powrót Cofa do poprzedniej otwartej strony

Sterownik MS-885 ATC

Flagowy sterownik do sprężarek śrubowych o mocy silnika do 500 kW bez przemiennika częstotliwości, monitorujący temperaturę oleju w standardzie PT-1000, posiadający między innymi:

  • nadzór 2 x ciśnień, temperatury oleju i silnika oraz prądu
  • zarządzanie sieciowe zespołem do czterech sprężarek
  • kalendarz pracy indywidualnej, cyklicznej i sieciowej
  • odrębne linie informacji o statusie wszystkich filtrów
  • wykrywanie i zabezpieczania zwarcia w obwodzie 24V
  • system autorestartu i tryb zdalnej pracy (REM)
  • wielowariantowy system zabezpieczeń silnika
  • test zaworu Y i test zaworu bezpieczeństwa

Posiada 6 wyjść programowalnych do obsługi między innymi: spust kondensatu, osuszacz, wentylator, podgrzewanie oleju.

PRACA SIECIOWA

Niezależnie od mocy oraz typów sprężarek, sterowanie nadrzędne pozwala na zsynchronizowanie pracy zespołu sprężarek oraz uniknięcie przerw w dostawach sprężonego powietrza w przypadku awarii lub zatrzymania jednej ze sprężarek. Możliwość wyboru algorytmu sterowania w „sekwencji” lub „kaskadzie” zapewnia ciągłość pracy przy jednoczesnym zapewnieniu zredukowania obciążenia każdej ze sprężarek oraz oszczędność energii elektrycznej dzięki kontrolowanemu rozkładowi czasu pracy poszczególnych maszyn.

Podstawowe funkcje oraz parametry sprężarkiStatus / wartość
Do sprężarek w zakresie mocy silnika0 – 500 kW
Wielkość wyświetlacza3,5”
Wyświetlacz Kolorowy / Monochromatycznykolor
Sterowanie silnikiem bez invertera częstotliwości (falownika) / z inverterem częstotliwości (falownikiem)● / –
Pomiar i kontrola ciśnienia: głównego / sieciowego / presostat● / ● / –
Kontrola prądu silnika: asymetria / pomiar prąd / włączenia na godzinę● / ● / ●
Kontrola temperatury silnika: Termik / KTY-84 / PTC● / ● / ●
Kontrola temperatury oleju PT-100 / PT-1000– / ●
Obsługa: Spustu kondensatu (DRAIN) / Osuszacza (DRYER) / Wentylatora (VE) / Grzałki Tryb1 (H1) lub Tryb2 (H2)● / ● / ● / ●
Obsługa: Wyjście błędu ERROR / ACK – Wyjście linii potwierdzenia dla pracy zdalnej REM● / ●
Kontrola filtrów oleju (OF)/ powietrza (AF) / Separatora (SEP)● / ● / ●
Funkcja automatycznej optymalizacji czasu pracy luzem AUTOTLSE
Funkcja automatycznego restartu po zaniku napięcia
Praca sieciowa przez Modbus (w trybach: Auto, Const, Local) jako: SLAVE / MASTER● / ●
Tryb pracy zdalnej (REM)
Kalendarz pracy: planowej indywidualnej, cyklicznej / sieciowej● / ●
Opcjonalny system wizualizacji i diagnostyki MS-Connect 2
Kontrola dostępu do menu użytkownika / serwisu● / ●
Testy zaworu Y / Test zaworu bezpieczeństwa● / ●
Liczniki serwisowe zdefiniowane / programowalne6/2
Lista ostatnich zdarzeń / błędów krytycznych / błędów niekrytycznych● / ● / ●
Zapisywanie / przywracania ustawień sterownika● / ●
Wykrywanie zwarcia w obwodzie 24V
Wersje językowePL, RUS, EN, DE

● sterownik posiada funkcję
sterownik nie posiada funkcji
○ sterownik posiada funkcję do wyboru opcjonalnego

Sterownik posiada dwa protokoły komunikacyjne Modbus. Jeden port jest wykorzystywane do obsługi systemu wizualizacji i diagnostyki MS-Connect2, które dają możliwość zdalnego zarządzania sprężarką. Drugi port Modbus może służyć do obsługi pracy sieciowej pracując jako MASTER lub SLAVE. Sterownik może również być zarządzany zdalnie w ramach wejścia REM jako sterownik podrzędny. Aby zapoznać się ze szczegółami systemu MS-Connect2 należy przejść do kategorii produktów “Systemy wizualizacji i diagnostyki“.